ĐỢT NHẬP HỌC
Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Thực hiện
1. Xác nhận nhập học tạm thời xét theo đề án TSR vào trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2020 19/08/2020 12/09/2020 Hết hạn
2. Xác nhận nhập học tạm thời xét theo kết quả học tập THPT vào trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2020 21/08/2020 12/09/2020 Hết hạn
3. Đợt nhập học theo phương thức tuyến sinh đề án riêng, trình độ năng lực và điểm học bạ năm 2020 03/09/2020 03/10/2020 Hết hạn
4. Tra cứu nhập học vào trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2020 05/09/2020 18/10/2020 Hết hạn
5. Mã sinh viên, tài khoản email sinh viên đợt nhập học năm 2020 01/11/2020 15/11/2020 Hết hạn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Address: 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 
Tel: (+84) 236. 3699324; Email: dhnn@ufl.udn.vn
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN © | All rights reserved. Support: webmaster@ac.udn.vn